Valse Kunst

Informatieve website inclusief forum om valse kunst te herkennen.
Op de website komen artikelen met bijvoorbeeld de technieken welke vervalsers gebruiken, wat je met UV licht kan zien, valse signaturen, valse atelierstempels, het veilingwezen, kunst aankopen(/verkopen) en veel meer!

In het forum kunt u valse kunst posten en alle vragen/opmerkingen alsmede adviezen kwijt.
Hopelijk kunnen we de kunstwereld een beetje aangenamer maken!

Abonnementen
 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website alsmede het forum van Valse Kunst/www.valsekunst.nl. Door het enkele gebruik van deze website en het forum Valse Kunst, stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik

Hoewel Valse Kunst zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Valse Kunst geen verantwoordelijkheid daarvoor. De informatie die is opgenomen op deze website, dan wel andere digitale uitingen van Valse Kunst is niet bedoeld als bindend advies. De informatie op Valse Kunst/www.valsekunst.nl heeft het karakter van algemene voorlichting. De informatie is met zorg samengesteld, maar Valse Kunst garandeert niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en eigen risico.
Valse Kunst geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Valse Kunst redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Valse Kunst garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Valse Kunst geeft geen enkele waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot de inhoud van de website. Valse Kunst sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade samenhangend met of voortvloeiende uit het gebruik van de inhoud van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Valse Kunst, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen tekst, modellen, ontwerpen, logo's, foto's, etc. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Justion Advocaten of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Valse Kunst stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Valse Kunst te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Valse Kunst behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Valse Kunst is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen

Op deze website, het forum en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website, het forum of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden

Admin
Admin
Groep: Beheerder
Lid geworden: 2018-12-07
Gewaardeerd lid Admin
3
You do not have permission to view this page
Share:

Inloggen van Registreer aub